News RSS Feed fa-IR ١٣٩٩/١٢/١٥ Farda software group - CMS 2.7 آخرین اخبار مربوط به اداره آموزش دانشکده پزشکی ( رضا عیدی ) - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی لینک کارت ورود به جلسه آزمون و اطلاعیه تکمیل فرم خوداظهاری و برگه راهنمای آزمون دانشجویان محترم شرکت کننده در آزمون پیش کارورزی و علوم پایه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://amuzesh.medical.nkums.ac.ir/Content/73355/لینک کارت ورود به جلسه آزمون و اطلاعیه تکمیل فرم خوداظهاری و برگه راهنمای آزمون دانشجویان محترم شرکت کننده در آزمون پیش کارورزی و علوم پایه ١٣٩٩/١٢/١١ برگزاری كارگاه آموزش مجازي( شيوه نامه انضباطي دانشجويان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://amuzesh.medical.nkums.ac.ir/Content/72750/برگزاری كارگاه آموزش مجازي( شيوه نامه انضباطي دانشجويان ١٣٩٩/١١/٢٠ برنامه کلاسی نیمسال دوم 400-99 رشته پزشکی ، رادیولوژی ، مامایی و علوم آزمایشگاهی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://amuzesh.medical.nkums.ac.ir/Content/72639/برنامه کلاسی نیمسال دوم 400-99 رشته پزشکی ، رادیولوژی ، مامایی و علوم آزمایشگاهی ١٣٩٩/١١/١٨ برنامه امتحانات نیمسال دوم 400-99 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://amuzesh.medical.nkums.ac.ir/Content/72393/برنامه امتحانات نیمسال دوم 400-99 ١٣٩٩/١١/٧ اطلاعیه ثبت نام پذیرفته شدگان آزمون سراسری ۱۳۹۹ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://amuzesh.medical.nkums.ac.ir/Content/72307/اطلاعیه ثبت نام پذیرفته شدگان آزمون سراسری ۱۳۹۹ ١٣٩٩/١١/٤ تقویم آموزشی 400-99 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://amuzesh.medical.nkums.ac.ir/Content/72231/تقویم آموزشی 400-99 ١٣٩٩/١٠/٢٩ پیام تسلیت ریاست دانشکده پزشکی به مناسبت ضایعه درگذشت دکتر خوشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://amuzesh.medical.nkums.ac.ir/Content/72192/پیام تسلیت ریاست دانشکده پزشکی به مناسبت ضایعه درگذشت دکتر خوشی ١٣٩٩/١٠/٢٧ برنامه امتحانات نیمسال اول 400-99 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://amuzesh.medical.nkums.ac.ir/Content/71843/برنامه امتحانات نیمسال اول 400-99 ١٣٩٩/١٠/١٠ برنامه امتحانات نیمسال اول 400-99 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://amuzesh.medical.nkums.ac.ir/Content/71820/برنامه امتحانات نیمسال اول 400-99 ١٣٩٩/١٠/٩ "اصول و مبانی مدیریت خطر حوادث و بلایا برای دانشجویان کلیه مقاطع تحصیلی رشته‌های علوم پزشکی" دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://amuzesh.medical.nkums.ac.ir/Content/71818/"اصول و مبانی مدیریت خطر حوادث و بلایا برای دانشجویان کلیه مقاطع تحصیلی رشته‌های علوم پزشکی" ١٣٩٩/١٠/٩ شروع ارزشيابي دانشجويان از اساتيد در نيمسال اول تحصيلي 99-400 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://amuzesh.medical.nkums.ac.ir/Content/71792/شروع ارزشيابي دانشجويان از اساتيد در نيمسال اول تحصيلي 99-400 ١٣٩٩/١٠/٨ شیوه نامه برگزاری آزمون های برخط در دانشگاه / دانشکده های علوم پزشکی کشور دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://amuzesh.medical.nkums.ac.ir/Content/71772/شیوه نامه برگزاری آزمون های برخط در دانشگاه / دانشکده های علوم پزشکی کشور ١٣٩٩/١٠/٧ قابل توجه دانشجویان محترم در خصوص عدم ثبت اطلاعات و مستندات در سامانه نقل و انتقال و میهمانی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://amuzesh.medical.nkums.ac.ir/Content/71359/قابل توجه دانشجویان محترم در خصوص عدم ثبت اطلاعات و مستندات در سامانه نقل و انتقال و میهمانی ١٣٩٩/٩/١٧ درسنامه آشنایی با فرهنگ و معارف دفاع مقدس به منظور ارائه به دانشجویان در قالب دو واحد درسی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://amuzesh.medical.nkums.ac.ir/Content/71353/درسنامه آشنایی با فرهنگ و معارف دفاع مقدس به منظور ارائه به دانشجویان در قالب دو واحد درسی ١٣٩٩/٩/١٧ نحوه وارد شدن و استفاده دانشجویان محترم از اینترنت دانشگاه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://amuzesh.medical.nkums.ac.ir/Content/71279/نحوه وارد شدن و استفاده دانشجویان محترم از اینترنت دانشگاه ١٣٩٩/٩/١٥ پیام تبریک ریاست دانشکده پزشکی به مناسبت روز دانشجو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://amuzesh.medical.nkums.ac.ir/Content/71296/پیام تبریک ریاست دانشکده پزشکی به مناسبت روز دانشجو ١٣٩٩/٩/١٥ حضورحداکثری %50 کارکنان دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://amuzesh.medical.nkums.ac.ir/Content/71037/حضورحداکثری %50 کارکنان دانشکده پزشکی لزوم تماس با شماره 08531513001 قبل مراجعه به دانشکده ١٣٩٩/٩/٢ معرفی مسئولین، کارشناسان و دستورالعملهای واحد آموزش و امور دانشجویی و فرهنگی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://amuzesh.medical.nkums.ac.ir/Content/70958/معرفی مسئولین، کارشناسان و دستورالعملهای واحد آموزش و امور دانشجویی و فرهنگی دانشکده پزشکی ١٣٩٩/٨/٢٧ پیام و توصیه های تصویری ریاست دانشکده پزشکی به دانشجویان جدیدالورود دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://amuzesh.medical.nkums.ac.ir/Content/70919/پیام و توصیه های تصویری ریاست دانشکده پزشکی به دانشجویان جدیدالورود ١٣٩٩/٨/٢٦ اطلاعیه ثبت نام پذیرفته شدگان آزمون سراسری ۱۳۹۹ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://amuzesh.medical.nkums.ac.ir/Content/70713/اطلاعیه ثبت نام پذیرفته شدگان آزمون سراسری ۱۳۹۹ ١٣٩٩/٨/١٨ برنامه هفتگي دانشجويان رشته مامایی، رادیولوژی و علوم آزمایشگاهی ورودي 99 نیمسال اول 400-99 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://amuzesh.medical.nkums.ac.ir/Content/70726/برنامه هفتگي دانشجويان رشته مامایی، رادیولوژی و علوم آزمایشگاهی ورودي 99 نیمسال اول 400-99 ١٣٩٩/٨/١٨ اطلاعیه نحوه برگزاری کلاس های حضوری و عملی دانشگاه علوم پزشکی در محدودیت های کرونایی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://amuzesh.medical.nkums.ac.ir/Content/70676/اطلاعیه نحوه برگزاری کلاس های حضوری و عملی دانشگاه علوم پزشکی در محدودیت های کرونایی ١٣٩٩/٨/١٧ فعال شدن سامانه انتقال و ميهماني دانشجويان دانشگاههاي علوم پزشكي جهت نيمسال دوم 1400-1399 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://amuzesh.medical.nkums.ac.ir/Content/70623/فعال شدن سامانه انتقال و ميهماني دانشجويان دانشگاههاي علوم پزشكي جهت نيمسال دوم 1400-1399 ١٣٩٩/٨/١٤ اعلام برنامه آموزشی آبان و آذرماه کارآموزان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://amuzesh.medical.nkums.ac.ir/Content/70512/اعلام برنامه آموزشی آبان و آذرماه کارآموزان پزشکی ١٣٩٩/٨/١٠ قبولی صددرصدی دانشجویان پزشکی در آزمون جامع علوم پایه و پیش کارورزی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://amuzesh.medical.nkums.ac.ir/Content/69867/قبولی صددرصدی دانشجویان پزشکی در آزمون جامع علوم پایه و پیش کارورزی ١٣٩٩/٧/٨ قبولی صددرصدی دانشجویان پزشکی در آزمون جامع علوم پایه و پیش کارورزی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://amuzesh.medical.nkums.ac.ir/Content/69860/قبولی صددرصدی دانشجویان پزشکی در آزمون جامع علوم پایه و پیش کارورزی ١٣٩٩/٧/٨ تکمیلی اعلام منابع آزمون های جامع دوره دکترای پزشکی عمومی و پذیرش دستیار تخصصی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://amuzesh.medical.nkums.ac.ir/Content/69808/تکمیلی اعلام منابع آزمون های جامع دوره دکترای پزشکی عمومی و پذیرش دستیار تخصصی ١٣٩٩/٧/٧ اعلام منابع آزمون هاي جامع دوره دكتراي پزشكي عمومي و پذيرش دستيار تخصصي دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://amuzesh.medical.nkums.ac.ir/Content/69680/اعلام منابع آزمون هاي جامع دوره دكتراي پزشكي عمومي و پذيرش دستيار تخصصي ١٣٩٩/٧/١ دستورالعمل اجرائی امتحان جامع داروسازی ، علوم پایه پزشکی ، دندانپزشکی و پیش کارورزی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://amuzesh.medical.nkums.ac.ir/Content/69425/دستورالعمل اجرائی امتحان جامع داروسازی ، علوم پایه پزشکی ، دندانپزشکی و پیش کارورزی ١٣٩٩/٦/١٩ كارگاه مجازي مروري بر نكات مهم سامانه نويد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://amuzesh.medical.nkums.ac.ir/Content/69401/كارگاه مجازي مروري بر نكات مهم سامانه نويد ١٣٩٩/٦/١٨ کم و کیف برگزاری آزمون سراسری پیش کارورزی و علوم پایه پزشکی و دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://amuzesh.medical.nkums.ac.ir/Content/69388/کم و کیف برگزاری آزمون سراسری پیش کارورزی و علوم پایه پزشکی و دندانپزشکی ١٣٩٩/٦/١٨ تشریح چگونگی برگزاری کلاسهای آموزشی دانشکده پزشکی در سال تحصیلی 99/1400 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://amuzesh.medical.nkums.ac.ir/Content/69370/تشریح چگونگی برگزاری کلاسهای آموزشی دانشکده پزشکی در سال تحصیلی 99/1400 ١٣٩٩/٦/١٧ شروع کلاسهای دانشجویان جدید(ورودی 99مهر ) از 15 آبان ماه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://amuzesh.medical.nkums.ac.ir/Content/69369/شروع کلاسهای دانشجویان جدید(ورودی 99مهر ) از 15 آبان ماه ١٣٩٩/٦/١٧ برنامه کلاسی علوم پایه ، رادیو لوژی و مامایی ، کارآموزی و امتحانات رشته مامایی در نیمسال 991 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://amuzesh.medical.nkums.ac.ir/Content/69249/برنامه کلاسی علوم پایه ، رادیو لوژی و مامایی ، کارآموزی و امتحانات رشته مامایی در نیمسال 991 ١٣٩٩/٦/١١ برنامه امتحانات میان ترم 991رشته پزشکی ، رادیولوزی ، علوم آزمایشگاهی و مامایی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://amuzesh.medical.nkums.ac.ir/Content/69206/برنامه امتحانات میان ترم 991رشته پزشکی ، رادیولوزی ، علوم آزمایشگاهی و مامایی ١٣٩٩/٦/٦ برنامه امتحانات پایان ترم 991رشته پزشکی ، رادیولوزی ، علوم آزمایشگاهی و مامایی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://amuzesh.medical.nkums.ac.ir/Content/69199/برنامه امتحانات پایان ترم 991رشته پزشکی ، رادیولوزی ، علوم آزمایشگاهی و مامایی ١٣٩٩/٦/٥ شروع نیمسال تحصیلی 991 از تاریخ 99/06/15 واعلام زمان انتخاب واحد و حذف اضافه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://amuzesh.medical.nkums.ac.ir/Content/69058/شروع نیمسال تحصیلی 991 از تاریخ 99/06/15 واعلام زمان انتخاب واحد و حذف اضافه ١٣٩٩/٦/٢ برنامه هاي تئوری ، عملي،كارآموزي و كارورزي دانشكده پزشکی در نيمسال 991 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://amuzesh.medical.nkums.ac.ir/Content/68958/برنامه هاي تئوری ، عملي،كارآموزي و كارورزي دانشكده پزشکی در نيمسال 991 ١٣٩٩/٥/٢٨ امکان درخواست میهمانی برای دوره های کاراموزی وکارورزی دانشجویان علوم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://amuzesh.medical.nkums.ac.ir/Content/68944/امکان درخواست میهمانی برای دوره های کاراموزی وکارورزی دانشجویان علوم پزشکی ١٣٩٩/٥/٢٨ برگزاری آزمون جامع علوم پایه شهریور 99 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://amuzesh.medical.nkums.ac.ir/Content/68811/برگزاری آزمون جامع علوم پایه شهریور 99 ١٣٩٩/٥/٢٢ برگزاری آزمون جامع علوم پایه و پیش کارورزی شهریور 99 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://amuzesh.medical.nkums.ac.ir/Content/68809/برگزاری آزمون جامع علوم پایه و پیش کارورزی شهریور 99 ١٣٩٩/٥/٢٢ تغییر ساعت برگزاری آزمونهای پایان ترم رشته رادیولوژی ،علوم آزمایشگاهی ، پزشکی مقطع فیزیوپات ( مقدمات بالین ) دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://amuzesh.medical.nkums.ac.ir/Content/68768/تغییر ساعت برگزاری آزمونهای پایان ترم رشته رادیولوژی ،علوم آزمایشگاهی ، پزشکی مقطع فیزیوپات ( مقدمات بالین ) ١٣٩٩/٥/٢١ تغییر ساعت برگزاری آزمونهای پایان ترم رشته رادیولوژی ،علوم آزمایشگاهی ، پزشکی مقطع فیزیوپات ( مقدمات بالین ) دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://amuzesh.medical.nkums.ac.ir/Content/68767/تغییر ساعت برگزاری آزمونهای پایان ترم رشته رادیولوژی ،علوم آزمایشگاهی ، پزشکی مقطع فیزیوپات ( مقدمات بالین ) ١٣٩٩/٥/٢١ تغییر ساعت برگزاری آزمونهای پایان ترم رشته رادیولوژی ،علوم آزمایشگاهی ، پزشکی مقطع فیزیوپات ( مقدمات بالین ) دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://amuzesh.medical.nkums.ac.ir/Content/68766/تغییر ساعت برگزاری آزمونهای پایان ترم رشته رادیولوژی ،علوم آزمایشگاهی ، پزشکی مقطع فیزیوپات ( مقدمات بالین ) ١٣٩٩/٥/٢١ راهنمای گام دوم مبارزه با کووید-19 (کرونا ویروس) فاصله گذاری اجتماعی و الزامات سلامت محیط و کار در انواع آزمون ها دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://amuzesh.medical.nkums.ac.ir/Content/68596/راهنمای گام دوم مبارزه با کووید-19 (کرونا ویروس) فاصله گذاری اجتماعی و الزامات سلامت محیط و کار در انواع آزمون ها ١٣٩٩/٥/١١ برگزاری آزمون صلاحیت بالینی دانشجویان پزشکی، با رعایت کامل پروتکل های بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://amuzesh.medical.nkums.ac.ir/Content/68402/برگزاری آزمون صلاحیت بالینی دانشجویان پزشکی، با رعایت کامل پروتکل های بهداشتی ١٣٩٩/٥/١ برگزاری آزمون صلاحیت بالینی دانشجویان پزشکی، با رعایت کامل پروتکل های بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://amuzesh.medical.nkums.ac.ir/Content/68393/برگزاری آزمون صلاحیت بالینی دانشجویان پزشکی، با رعایت کامل پروتکل های بهداشتی ١٣٩٩/٤/٣١ برنامه امتحانات و برنامه کلاس های عملی رشته مامایی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://amuzesh.medical.nkums.ac.ir/Content/68249/برنامه امتحانات و برنامه کلاس های عملی رشته مامایی ١٣٩٩/٤/٢٣ ارزشیابی اساتید نیمسال982از تاریخ 24/03/99لغایت 31/5/99 انجام می گردد ، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://amuzesh.medical.nkums.ac.ir/Content/68034/ارزشیابی اساتید نیمسال982از تاریخ 24/03/99لغایت 31/5/99 انجام می گردد ، ١٣٩٩/٤/١١ برنامه امتحانات رشته پزشکی علوم پایه ، مامایی ، رادیولوزی . دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://amuzesh.medical.nkums.ac.ir/Content/67981/برنامه امتحانات رشته پزشکی علوم پایه ، مامایی ، رادیولوزی . ١٣٩٩/٤/٩ برنامه امتحانات رشته پزشکی علوم پایه ، رادیولوزی و علوم آزمایشگاهی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://amuzesh.medical.nkums.ac.ir/Content/67980/برنامه امتحانات رشته پزشکی علوم پایه ، رادیولوزی و علوم آزمایشگاهی ١٣٩٩/٤/٩ آزمون صلاحيت باليني دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://amuzesh.medical.nkums.ac.ir/Content/67955/آزمون صلاحيت باليني ١٣٩٩/٤/٨ فراخوان ثبت نام ترم تابستاني مجازي ١٣٩٩ دانشگاه علوم پزشكي مجازي دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://amuzesh.medical.nkums.ac.ir/Content/67950/فراخوان ثبت نام ترم تابستاني مجازي ١٣٩٩ دانشگاه علوم پزشكي مجازي ١٣٩٩/٤/٨ ساعت حضور دانشجويان راديولوژي جهت كاراموزي ، از ساعت 7.5 تا 13.5 و 16 تا 24 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://amuzesh.medical.nkums.ac.ir/Content/67951/ساعت حضور دانشجويان راديولوژي جهت كاراموزي ، از ساعت 7.5 تا 13.5 و 16 تا 24 ١٣٩٩/٤/٨ شروع ارزشيابي دانشجويان از اساتيد – ٢٤/٣/٩٩ لغايت ٣١/٥/٩٩ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://amuzesh.medical.nkums.ac.ir/Content/67949/شروع ارزشيابي دانشجويان از اساتيد – ٢٤/٣/٩٩ لغايت ٣١/٥/٩٩ ١٣٩٩/٤/٨ برنامه امتحانات رشته علوم آزمایشگاهی نیمسال982 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://amuzesh.medical.nkums.ac.ir/Content/67885/برنامه امتحانات رشته علوم آزمایشگاهی نیمسال982 ١٣٩٩/٤/٤ برنامه امتحانات رشته علوم آزمایشگاهی نیمسال982 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://amuzesh.medical.nkums.ac.ir/Content/67884/برنامه امتحانات رشته علوم آزمایشگاهی نیمسال982 ١٣٩٩/٤/٤ سرفصل دروس ، توزیع ترمی ، برنامه تابستانه رشته مامایی سال99 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://amuzesh.medical.nkums.ac.ir/Content/67395/سرفصل دروس ، توزیع ترمی ، برنامه تابستانه رشته مامایی سال99 ١٣٩٩/٣/١٧ خبر تکمیلی برنامه ها ی آموزشی عملی و بالینی به همراه برنامه امتحانات دانشجویان دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://amuzesh.medical.nkums.ac.ir/Content/67377/خبر تکمیلی برنامه ها ی آموزشی عملی و بالینی به همراه برنامه امتحانات دانشجویان دانشکده پزشکی ١٣٩٩/٣/١٧ برنامه آموزشی گروه علوم آزمایشگاه ، علوم تشریح و فیزیولوژی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://amuzesh.medical.nkums.ac.ir/Content/67398/برنامه آموزشی گروه علوم آزمایشگاه ، علوم تشریح و فیزیولوژی ١٣٩٩/٣/١٧ برنامه حضور دانشجویان علوم پایه پزشکی و دندانپزشکی و رادیولوژی در آزمایشگاهها دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://amuzesh.medical.nkums.ac.ir/Content/67345/برنامه حضور دانشجویان علوم پایه پزشکی و دندانپزشکی و رادیولوژی در آزمایشگاهها ١٣٩٩/٣/١٣ قابل توجه دانشجویان محترم دانشکده پزشکی : شروع تدریجی برنامه های آموزشی عملی – آزمایشگاهی و بالینی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://amuzesh.medical.nkums.ac.ir/Content/67247/قابل توجه دانشجویان محترم دانشکده پزشکی : شروع تدریجی برنامه های آموزشی عملی – آزمایشگاهی و بالینی ١٣٩٩/٣/١١ اعلام عدم ظرفيت پذيرش دانشجوي ميهمان و انتقال در رشته هاي پزشكي و پيراپزشكي دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://amuzesh.medical.nkums.ac.ir/Content/67209/اعلام عدم ظرفيت پذيرش دانشجوي ميهمان و انتقال در رشته هاي پزشكي و پيراپزشكي ١٣٩٩/٣/١٠ در خصوص ضوابط ميهمان و انتقال جهت نيمسال اول٤٠٠-٩٩ در دانشگاه علوم پزشكي اصفهان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://amuzesh.medical.nkums.ac.ir/Content/67208/در خصوص ضوابط ميهمان و انتقال جهت نيمسال اول٤٠٠-٩٩ در دانشگاه علوم پزشكي اصفهان ١٣٩٩/٣/١٠ فرایند نقل و انتقالات در نیمسال جاری 982 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://amuzesh.medical.nkums.ac.ir/Content/67135/فرایند نقل و انتقالات در نیمسال جاری 982 ١٣٩٩/٣/٦ به اطلاع کلیه دانشجویان کارورز رشته ی پزشکی و کارآموزان رشته مامایی می رساند دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://amuzesh.medical.nkums.ac.ir/Content/66820/به اطلاع کلیه دانشجویان کارورز رشته ی پزشکی و کارآموزان رشته مامایی می رساند ١٣٩٩/٢/٢٠ فرآيند ثبت نام دانشجويان در سامانه نقل و انتقالات در نيمسال آتي دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://amuzesh.medical.nkums.ac.ir/Content/66750/فرآيند ثبت نام دانشجويان در سامانه نقل و انتقالات در نيمسال آتي ١٣٩٩/٢/١٦ تقویم آزمون های علوم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://amuzesh.medical.nkums.ac.ir/Content/66746/تقویم آزمون های علوم پزشکی ١٣٩٩/٢/١٦ دسترسي دانشجويان پزشكي عمومي به درس آسيب شناسي عمومي در سامانه نويد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://amuzesh.medical.nkums.ac.ir/Content/66633/دسترسي دانشجويان پزشكي عمومي به درس آسيب شناسي عمومي در سامانه نويد ١٣٩٩/٢/٨ راهنما و دستورالعمل حفاظتي كارورزان جهت فعاليت باليني در بخشهاي باليني بيماران كوويد- ۱۹ د دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://amuzesh.medical.nkums.ac.ir/Content/66384/راهنما و دستورالعمل حفاظتي كارورزان جهت فعاليت باليني در بخشهاي باليني بيماران كوويد- ۱۹ د ١٣٩٩/٢/٢ آغاز فعالیت آموزشی 25 دانشجوی اینترن در بخشهای بیمارستانی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://amuzesh.medical.nkums.ac.ir/Content/66535/آغاز فعالیت آموزشی 25 دانشجوی اینترن در بخشهای بیمارستانی ١٣٩٩/٢/١ بخشنامه آموزش مجازي دروس معارف اسلامي در ايام تعطيلات دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://amuzesh.medical.nkums.ac.ir/Content/65464/بخشنامه آموزش مجازي دروس معارف اسلامي در ايام تعطيلات ١٣٩٨/١٢/٢٠ زمان برگزاری بیستمین دوره آزمون صلاحیت بالینی از تاریخ1399/2/4 به تاریخ 399/1/29 تغییر یافت لذا مجددا به مورخه 399/1/28تغییر یافت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://amuzesh.medical.nkums.ac.ir/Content/65405/زمان برگزاری بیستمین دوره آزمون صلاحیت بالینی از تاریخ1399/2/4 به تاریخ 399/1/29 تغییر یافت لذا مجددا به مورخه 399/1/28تغییر یافت ١٣٩٨/١٢/١٤ لینک سامانه نوید جهت آموزش الکترونیکی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://amuzesh.medical.nkums.ac.ir/Content/65393/لینک سامانه نوید جهت آموزش الکترونیکی دانشجویان لینک سامانه نوید جهت آموزش الکترونیکی دانشجویان ١٣٩٨/١٢/١٤ لینک سامانه نوید جهت آموزش الکترونیکی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://amuzesh.medical.nkums.ac.ir/Content/65387/لینک سامانه نوید جهت آموزش الکترونیکی دانشجویان ١٣٩٨/١٢/١٤ زمان برگزاری بیستمین دوره آزمون صلاحیت بالینی از تاریخ1399/2/4 به تاریخ 399/1/29 تغییر یافت لذا مجددا به مورخه 399/1/28تغییر یافت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://amuzesh.medical.nkums.ac.ir/Content/65404/زمان برگزاری بیستمین دوره آزمون صلاحیت بالینی از تاریخ1399/2/4 به تاریخ 399/1/29 تغییر یافت لذا مجددا به مورخه 399/1/28تغییر یافت ١٣٩٨/١٢/١٤ معرفی و اعلام برنامه های اساتید مشاور دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://amuzesh.medical.nkums.ac.ir/Content/65289/معرفی و اعلام برنامه های اساتید مشاور دانشکده پزشکی ١٣٩٨/١٢/١١ به اطلاع کلیه دانشجویان محترم کارورز می رساند بخشها و کشیک ها تا اطلاع ثانوی تعطیل می باشد . دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://amuzesh.medical.nkums.ac.ir/Content/65284/به اطلاع کلیه دانشجویان محترم کارورز می رساند بخشها و کشیک ها تا اطلاع ثانوی تعطیل می باشد . ١٣٩٨/١٢/١١ به اطلاع کلیه دانشجویان محترم کارورز می رساند بخشها و کشیک ها تا اطلاع ثانوی تعطیل می باشد . دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://amuzesh.medical.nkums.ac.ir/Content/65283/به اطلاع کلیه دانشجویان محترم کارورز می رساند بخشها و کشیک ها تا اطلاع ثانوی تعطیل می باشد . ١٣٩٨/١٢/١١ زمان برگزاری بیستمین دوره آزمون صلاحیت بالینی از تاریخ1399/2/4 به تاریخ 399/1/29 تغییر یافت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://amuzesh.medical.nkums.ac.ir/Content/65276/زمان برگزاری بیستمین دوره آزمون صلاحیت بالینی از تاریخ1399/2/4 به تاریخ 399/1/29 تغییر یافت ١٣٩٨/١٢/١١