برنامه آموزشی پرتوشناسی


 برنامه کلاسی نیمسال 991 رشته پرتوشناسی :

 

راديولوژي 97.docx

راديولوژي 98.docx

راديولوژي 99.docx

جستجو
برنامه های کلاسی (۶۳۳ بازدید)
فرم مرخصی تحصیلی (۴۸۵ بازدید)
چیدمان دروس (۳۴۹ بازدید)

برای مشاهده اوقات شرعی کلیک نمایید ...