برنامه آموزشی پرتوشناسی


 برنامه کلاسی نیمسال 982 رشته پرتوشناسی : 

 

 

برنامه درسي راديولوژي971

برنامه درسي راديولوژي981

 جستجو
برنامه های کلاسی (۵۲۲ بازدید)
فرم مرخصی تحصیلی (۳۴۱ بازدید)
چیدمان دروس (۲۷۰ بازدید)

برای مشاهده اوقات شرعی کلیک نمایید ...