برنامه آموزشی پرتوشناسی


 برنامه کلاسی نیمسال 982 رشته پرتوشناسی : 

 

 

برنامه درسي راديولوژي971

برنامه درسي راديولوژي981

 
جستجو
برنامه های کلاسی (۵۴۴ بازدید)
فرم مرخصی تحصیلی (۳۶۶ بازدید)
چیدمان دروس (۲۸۶ بازدید)

برای مشاهده اوقات شرعی کلیک نمایید ...