برنامه آموزشی دوره علوم پایه


برنامه کلاسی دانشجویان رشته پزشکی مقطع علوم پایه در نیمسال 981 به شرح ذیل می باشد .

برنامه کلاسی پزشکی ورودی962 . pdf

برنامه کلاسی پزشکی ورودی 972.pdf

برنامه کلاسی پزشکی ورودی971.pdf

برنامه کلاسی پزشکی ورودیپزشکی981.pdfجستجو
برنامه های کلاسی (۴۵۷ بازدید)
فرم مرخصی تحصیلی (۲۶۰ بازدید)
چیدمان دروس (۲۱۴ بازدید)

برای مشاهده اوقات شرعی کلیک نمایید ...