برنامه آموزشی دوره علوم پایه


برنامه کلاسی دانشجویان رشته پزشکی مقطع علوم پایه در نیمسال 981 به شرح ذیل می باشد .

برنامه کلاسی پزشکی ورودی962 . pdf

برنامه کلاسی پزشکی ورودی 972.pdf

برنامه کلاسی پزشکی ورودی971.pdf

برنامه کلاسی پزشکی ورودیپزشکی981.pdfجستجو
برنامه های کلاسی (۴۸۷ بازدید)
فرم مرخصی تحصیلی (۳۰۱ بازدید)
چیدمان دروس (۲۴۱ بازدید)

برای مشاهده اوقات شرعی کلیک نمایید ...